Εργαλεία Αναζήτησης Εργασίας

Βιογραφικό Σημείωμα

Υπόδειγμα Βιογραφικού

 

Συνοδευτική Επιστολή

Η συνοδευτική επιστολή αποτελεί έγγραφο το οποίο συνοδεύει την αποστολή του βιογραφικού σημειώματος και επιχειρεί να συνδέσει την εκπαιδευτική κατάρτιση και εργασιακή εμπειρία του ενδιαφερόμενου, με συγκεκριμένη θέση.   

Η συνοδευτική επιστολή θα πρέπει να είναι σωστά στοχευμένη ως προς τη θέση εργασίας η οποία σας ενδιαφέρει και να συμπληρώνει το βιογραφικό σημείωμα προβάλλοντας στοιχεία και ιδιότητες που δεν είναι δυνατόν αυτό να παρουσιάσει.

Καθώς αποτελεί την πρώτη επαφή με τον πιθανό εργοδότη είναι σημαντικό να είναι σύντομη και συνοπτική, προσεκτικά γραμμένη, αποβλέποντας στο να αναδείξει την επιθυμία σας για απασχόληση στη συγκεκριμένη θέση καθώς και να υποστηρίξει την πεποίθηση σχετικά με την καταλληλότητά σας.

Η καλή συντακτική και γραμματική δομή, η καταγραφή των απαραίτητων και σωστών πληροφοριών και η αποφυγή υπερβολών και ανακριβειών, θα αποτελέσουν τις προϋποθέσεις προκειμένου να επιτευχθεί μια συνάντηση για προσωπική συνέντευξη.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η συνοδευτική επιστολή, εκτός αυτών του αποστολέα και του παραλήπτη, είναι:

  • τα στοιχεία της θέσης που σας ενδιαφέρει,
  • τα προσόντα σας (εκπαιδευτικά και επαγγελματικά), τα οποία θα πρέπει να συσχετίζονται με την αντίστοιχη θέση.

Προτεινόμενη δομή συνοδευτικής επιστολής παρουσιάζετε πιο κάτω:

Υπόδειγμα Συνοδευτικής Επιστολής

 

Συστατική Επιστολή

Οι συστατικές επιστολές συνήθως συντάσσονται από πρόσωπα που σας γνωρίζουν και έχουν αντίληψη τόσο των εργασιακών όσο και των εκπαιδευτικών σας δυνατοτήτων και προσόντων.

Οι συστατικές επιστολές αποσκοπούν στο να προτείνουν προσωπικά τον ενδιαφερόμενο στον υποψήφιο εργοδότη, ως αξιόλογο και ικανό να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην συγκεκριμένη θέση.

Για τον λόγο αυτό πρέπει να συνταχθούν από ανθρώπους που σας γνωρίζουν, έχουν συνεργαστεί μαζί σας και είναι σε θέση να παράσχουν αξιόπιστη και ειλικρινή πληροφόρηση.

Συνήθως δεν επισυνάπτονται αλλά γίνεται αναφορά μέσα στο βιογραφικό σε αυτές σε ειδικό πεδίο (π.χ. Συστατικές επιστολές: διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν)  και διατίθενται στην περίπτωση που ζητηθούν.

Ακολουθεί υπόδειγμα συστατικής επιστολής:

Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής

 

Ευχαριστήρια Επιστολή

Η ευχαριστήρια επιστολή στοχεύει στο να διατυπώσετε εγγράφως τις ευχαριστίες σας στο πρόσωπο με το επικοινωνήσατε κατά τη συνέντευξη, για τον χρόνο και τη διάθεση να συναντηθεί μαζί σας και να συζητήσει την πιθανότητα μιας μελλοντικής συνεργασίας.

Η επιστολή αυτή συνήθως συντάσσεται και αποστέλλεται αμέσως μετά τη συνέντευξη και απευθύνεται προσωπικά στον υπεύθυνο από τον οποίο διενεργήθηκε η συνέντευξη.

Με τον τρόπο αυτόν επιδεικνύετε διάθεση συνεργασίας και  επαγγελματισμό, έχοντας ως απώτερο σκοπό να υποστηρίξετε το ενδιαφέρον σας για τη συγκεκριμένη θέση, να ενισχύσετε τα καλά σημεία της μεταξύ σας επικοινωνίας, ακόμη και να εξομαλύνετε πιθανά λιγότερα θετικά σημεία της συνάντησης, που εκ των υστέρων διαπιστώσατε.

Η ευχαριστήρια επιστολή θα πρέπει να είναι σύντομη και σωστά εστιασμένη ώστε να σας βοηθήσει να ξεχωρίσετε από τους υπόλοιπους υποψήφιους.            

 

Συνέντευξη Επιλογής

 Η συνέντευξη επιλογής αποτελεί τον πλέον διαδεδομένο και κοινό τρόπο επιλογής προσωπικού.

Κατά τη συνέντευξη επιλογής δίνεται η ευκαιρία να συναντηθούν οι δύο ενδιαφερόμενες πλευρές και να μπορέσουν να καθορίσουν τους στόχους τους.

Ο υποψήφιος, μέσα από τη διαδικασία, επιδιώκει να συγκεντρώσει πληροφορίες για τον χώρο, τη θέση απασχόλησης, τις συνθήκες εργασίας, να αντιληφθεί αν η συγκεκριμένη εργασία ανταποκρίνεται στις ανάγκες του, τα ενδιαφέροντά του και τις δυνατότητές του ενώ συγχρόνως του δίνεται η δυνατότητα να πληροφορήσει τον συνεντευκτή σχετικά με τις επαγγελματικές και ακαδημαϊκές του γνώσεις.

Για τον δε συνεντευκτή η συνέντευξη αποτελεί εξίσου μια δυνατότητα άμεσης εκτίμησης του υποψηφίου, προκειμένου να έχει μια πληρέστερη εικόνα σχετικά με τις ικανότητές του όχι μόνο σε επίπεδο τυπικών γνώσεων, αλλά και σε επικοινωνιακό και προσωπικό. Είναι μια καλή ευκαιρία να αξιολογήσει κατά πόσο τα προσόντα του υποψηφίου εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις τις δεδομένης θέσης, καθώς και η προσωπικότητά του με το εργασιακό περιβάλλον.

Η συνέντευξη επιλογής έχει κάποια στάδια στα οποία εμπλέκονται και τα δύο μέρη και το κάθε ένα από αυτά  αναπτύσσει τη δική του διαδικασία.

Ξεκινώντας από την ανταλλαγή γενικών πληροφοριών (προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πιο άνετο κλίμα), ακολουθεί η επικέντρωση σε συγκεκριμένες πληροφορίες ώστε να παρουσιαστούν οι ικανότητες, οι ανάγκες, οι απαιτήσεις και οι προϋποθέσεις που ενδιαφέρουν ουσιαστικά και τις δύο πλευρές. Τέλος, κατά την ολοκλήρωση της συνέντευξης συνήθως συνοψίζεται το σύνολο αυτών που ειπώθηκαν, ώστε να αποσαφηνιστούν ή να επιβεβαιωθούν συγκεκριμένα σημεία.

Προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες ενός επιθυμητού αποτελέσματος και να  περιοριστούν τα αρνητικά ενδεχόμενα, μπορεί να προηγηθεί κάποια προετοιμασία από μέρους του υποψηφίου που σχετίζεται με,

  • έρευνα σχετικά με τον φορέα ή τον εργοδότη ώστε να φανεί ένα σχετικό ενδιαφέρον για τον εργασιακό χώρο,
  • έρευνα σχετικά με τη συγκεκριμένη θέση, προκειμένου να έχουμε καλύτερη άποψη για το πόσο μας ενδιαφέρει αλλά και κατά πόσο μπορούμε να ανταπεξέλθουμε,
  • είναι σημαντική η συνέπεια σε σχέση με τον χρόνο συνάντησης, ενώ θα πρέπει να έχουμε μαζί μας ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιβεβαιωτικό έγγραφο σε σχέση με αυτά που αναφέρονται στο βιογραφικό μας,
  • η επιμελημένη και κατάλληλη, σύμφωνα με τον χώρο και τον χρόνο, εμφάνιση, αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε να βοηθήσουμε τον συνεντευκτή να δημιουργήσει την εικόνα που επιθυμούμε, ενώ η ειλικρινής και ευγενική συμπεριφορά ενισχύει την εικόνα μας και μπορεί να προδιαθέσει ευνοϊκά,

 Τέλος, είναι σημαντικό να εστιάσετε σε σημεία που μπορεί να σας ενδιαφέρουν σε σχέση με τη θέση, καθώς αυτό αποτελεί εκδήλωση ενδιαφέροντος ενώ κατά την  ολοκλήρωση της συνάντησης, ακόμη και εάν δεν σας ενδιαφέρει η θέση ή εάν προέκυψαν αρνητικά δεδομένα, είναι σημαντικό να παραμείνετε ευγενείς και ήρεμοι.