Γενικές Πληροφορίες

 

Σε συμβουλευτικό επίπεδο

 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης και σταδιοδρομίας, μέσω ατομικών συνεδριών, για τη διερεύνηση ενδιαφερόντων και εργασιακών προτιμήσεων, πλάνου σταδιοδρομίας καθώς και για ευκαιρίες μετεκπαίδευσης/επανεκπαίδευσης/έρευνας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης και σταδιοδρομίας μέσω ατομικών ή / και ομαδικών συνεδριών για θέματα όπως, η σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, η συνέντευξη επιλογής, η σύνταξη συνοδευτικής επιστολής, η κατάρτιση ατομικού φακέλου προσόντων και οι τεχνικές αναζήτησης εργασίας.
 • Υποστήριξη δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών και αποφοίτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αναφορικά με τις ειδικότητες/εξειδικεύσεις και το προσφερόμενο έργο του Ιδρύματος.
 • Διοργάνωση Εκδηλώσεων – Ημερίδων – Εκθέσεων – Σεμιναρίων με αντικείμενο το έργο του Τμήματος καθώς και προβολή των υπηρεσιών, των δράσεων και των αποτελεσμάτων του Τμήματος μέσω ενεργειών δημοσιότητας.
 • Συνεργασία με δίκτυο Μεντόρων (με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν οι απαραίτητες συνεργασίες).
 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις τρίτων.
 • Δια ζώσης ατομικές και ομαδικές συνεδρίες, από εξειδικευμένο προσωπικό.

 

Σε ερευνητικό επίπεδο

 • Ανάπτυξη και επιμέλεια συμβουλευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
 • Εκπόνηση ερευνών – μελετών αναφορικά με την επαγγελματική πορεία των αποφοίτων του ιδρύματος και την αγορά εργασίας.
 • Παρακολούθηση της επαγγελματικής πορείας των φοιτητών και των αποφοίτων που χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες με σκοπό την αξιολόγηση του παρεχόμενου έργου του τμήματος.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές και στους απόφοιτους του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) καθώς επίσης και σε μαθητές και απόφοιτους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Κοινές Δράσεις

Το Τμήμα δύναται να διοργανώνει κοινές δράσεις με τα Τμήματα:

 • Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης και Καινοτομίας
 • Κοινωνικής Μέριμνας, Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης
 • Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων