Το φωτογραφικό υλικό που έχει αναρτηθεί στη σελίδα του Τμήματος έχει προέλθει από δημοσιοποιημένες εργασίες φοιτητών του Τμήματος Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών και συγκεκριμένα από την Περιοδική Έκδοση IRIS. Επίσης  υλικό έχει χρησιμοποιηθεί και από την ηλεκτρονική διεύθυνση pexels.com, η οποία επιτρέπει την ελεύθερη χρήση των αναρτημένων εικόνων.

Πληροφοριακό υλικό για τις Σχολές και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής