Υποτροφίες

Η υποτροφία είναι χρηματικό ποσό που καταβάλλεται σε φοιτητές που έχουν σημειώσει υψηλές επιδόσεις και πληρούν κάποια οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια και σκοπό έχει την οικονομική ενίσχυση και υποστήριξή τους.

Μπορούν να προέρχονται από το ίδιο το πανεπιστήμιο φοίτησης, δημόσιους φορείς, δημόσια και ιδιωτικά κοινωφελή ιδρύματα αλλά και από εθνικά προγράμματα υποτροφιών άλλων χωρών.

Τα κριτήρια επιλογής ποικίλουν ανάλογα με τον φορέα που αναλαμβάνει την οικονομική στήριξη του φοιτητή. Καθοριστικά κριτήρια μπορούν να είναι,

  • η επίδοση του φοιτητή,
  • ο βαθμός πτυχίου,
  • η γνώση ξένων γλωσσών (για υποτροφίες εξωτερικού),
  • ο τόπος διαμονής του ατόμου,
  • η οικονομική του κατάσταση,
  • κάποια ιδρύματα προσμετρούν στα κριτήρια την επαγγελματική προοπτική του αιτούντος καθώς και την κατοχή συστατικών επιστολών από καθηγητές υψηλού κύρους.

 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

Τα κληροδοτήματα αποτελούν μια ιδιαίτερη μορφή υποτροφίας. Συνήθως δίνονται από εύπορα πρόσωπα ή οικογένειες για την οικονομική υποστήριξη κατά την εκπαίδευση φοιτητών. Τα κληροδοτήματα καθορίζουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις που πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος και σε αρκετές περιπτώσεις προσδιορίζουν τόπο και είδος σπουδών. 

 

ΙΚΥ

https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/upotrofies-gr

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

https://www.minedu.gov.gr/ypotrofies-klirodotimata-m