Ανακοινώσεις

Είναι το μεγαλύτερο και πιο πολυσυμμετοχικό πρόγραμμα αμειβόμενης απασχόλησης και προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης με στόχο τη δημοκρατικοποίηση της ευκαιρίας των νέων πτυχιούχων για μετα-πανεπιστημιακή εκπαίδευση και επαγγελματική σταδιοδρομία στη χώρα μας. Το πρόγραμμα αποτελεί μια ενέργεια των Global Shapers Athens Hub, πρωτοβουλία του World Economic...

Ο Ennovation είναι ένας διεθνής πανεπιστημιακός ανταγωνισμός για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Ο διαγωνισμός διεξάγεται από ένα δίκτυο 20 πανεπιστημίων στην Ελλάδα και την Κύπρο με την οργανωτική υποστήριξη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο διαγωνισμός αποσκοπεί στην προώθηση νέων επιχειρηματικών ιδεών, με βάση την...