Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα, «Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών», ΑΠΘ