Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος