Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

 

Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα λειτουργήσει όταν ολοκληρωθούν οι αναγκαίες διαδικασίες και υπάρξουν οι απαραίτητες συνεργασίες.

Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι είναι μέλη του διδακτικού προσωπικού του Ιδρύματος  (ΔΕΠ), που  μέσα από την εκπαιδευτική, ερευνητική και εργασιακή τους εμπειρία παρέχουν υποστήριξη και καθοδήγηση σε θέματα εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας.

Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι μπορούν να σας ενημερώσουν για τις εξελίξεις στον επιστημονικό και εργασιακό χώρο καθώς και για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οι συναντήσεις των ενδιαφερομένων φοιτητών/αποφοίτων μπορούν να πραγματοποιηθούν μετά από επικοινωνία τις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, όπως αυτές ορίζονται από τον κάθε Ακαδημαϊκό Σύμβουλο.

Οι φοιτητές και απόφοιτοι που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με κάποιον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, μπορούν να απευθυνθούν στους παρακάτω εκπαιδευτικούς ανά Σχολή/Τμήμα:

 

                                                                                                                    Σχολή Μηχανικών
Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Τρόπος Επικοινωνίας (Ημέρες/Ώρες) Τμήμα Προπτυχιακές Σπουδές Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μεταπτυχιακά στο εξωτερικό Προοπτική Απασχόλησης στην Ειδικότητα 
_ _ _ Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών        
_ _ _ Μηχανικών Βιοϊατρικής        
Γεώργιος Πατερμαράκης Καθηγητής gpaterm@uniwa.gr Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής               √
Γκοτσόπουλος Αναστάσιος Επίκουρος Καθηγητής e-mail στο tgotsopoulos@uniwa.gr και συνάντηση κατόπιν συνεννόησης
Νικόλαος Καλοκάσης Επίκουρος Καθηγητής nkalok@uniwa.gr
_ _ _ Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών        
 Βασίλειος Ανδριτσάνος            Πεδίο Πληροφόρησης Γεωδαισία-Φωτογραμμετρία-Χαρτογραφία Αναπληρωτής Καθηγητής Ημέρες & Ώρες γραφείου    Δευτέρα 12:00 – 14:00 Πέμπτη 13:00 – 15:00 Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής    √
Ιωάννης Κάτσιος      Πεδίο Πληροφόρησης Γεωπληροφορική & Διαχείριση Γης  Αναπληρωτής Καθηγητής    Ημέρες & Ώρες γραφείου Παρασκευή 11:00 – 12:00
Γεώργιος Χλούπης   Πεδίο Πληροφόρησης Αναπτυξιακά ‘Εργα & Χωρικός Σχεδιασμός  Επίκουρος        Καθηγητής                             Ημέρες & Ώρες γραφείου Τρίτη 13:00 – 14:00      
_ _ _ Μηχανολόγων Μηχανικών        
_ _ _ Ναυπηγών Μηχανικών        
  _ _ Πολιτικών Μηχανικών        

 

Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών 
Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Τρόπος Επικοινωνίας (Ημέρες/Ώρες) Τμήμα Προπτυχιακές Σπουδές Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα  Μεταπτυχιακά στο εξωτερικό Προοπτική Απασχόλησης στην Ειδικότητα
Αλέξανδρος Κουλούρης Επίκουρος Καθηγητής Συναντήσεις κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 6986729566 ή με e-mail στο akoul@uniwa.gr Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης 
 
 Ημέρες & Ώρες γραφείου    Τετάρτη 13:00 – 15:00 Πέμπτη 12:00 – 14:00 (Κ6.016, Παν/πολη Ι)
Δημήτριος Σίμος Λέκτορας Εφαρμογών

Ημέρες & Ώρες γραφείου Τρίτη 13:00 – 15:00       (Ε23, Παν/πολη ΙΙ) 

Διοίκησης Επιχειρήσεων
_ _ _ Διοίκησης Τουρισμού        
Μαρία Δούκα Λέκτορας Εφαρμογών Μέσω e-mail στο doukam@uniwa.gr Κοινωνικής Εργασίας
 
Ημέρες & Ώρες γραφείου Πέμπτη 12:00 – 16:00   (κατόπιν συνεννόησης)
_ _ _ Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής        
Τρύφαινη Σιδηροπούλου Κανέλλου Καθηγήτρια  Ημέρες συνάντησης μετά          από συνεννόηση     Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
               Τρίτη & Πέμπτη            e-mail επικοινωνίας sidirofg@uniwa.gr        
Ελένη Μουσενα Επίκουρη Καθηγήτρια  Ημέρες συνάντησης μετά          από συνεννόηση    
          Δευτέρα & Πέμπτη                e-mail επικοινωνίας emousena@uniwa.gr        

 

                                                                                                         Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας
Ονοματεπώνυμο  Βαθμίδα Τρόποι Επικοινωνίας (Ημέρες/Ώρες) Τμήμα Προπτυχιακές Σπουδές Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μεταπτυχιακά στο εξωτερικό Προοπτική Απασχόλησης στην Ειδικότητα
Μαρία Τράπαλη Λέκτορας  Εφαρμογών (Κατεύθυνση Ιατρικά Εργαστήρια) μέσω e-mail στο ymaria@uniwa.gr  Ημέρες & Ώρες γραφείου                  Τρίτη 08:00 – 14:00 Κ13-206 Βιοϊατρικών Επιστημών
Κωνσταντίνα Τσαμπούκου Σκαναβή Καθηγήτρια μέσω e-mail στο cskanav@uniwa.gr Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας  
Ελένη Κωνσταντίνου Λέκτορας Εφαρμογών μέσω e-mail στο ekonstan@uniwa.gr        
Κωνσταντίνος Ντελέζος Λέκτορας Εφαρμογών μέσω e-mail στο kodelez@yahoo.gr        
Ιωάννης Πολίτης Λέκτορας Εφαρμογών ipolitis@uniwa.gr Εργοθεραπείας
_ _ _ Μαιευτικής        
Νίκη Παυλάτου Λέκτορας Εφαρμογών μέσω e-mail στο npavlatou@uniwa.gr Νοσηλευτικής    
_ _ _ Φυσικοθεραπείας        

 

                                                                                                                Σχολή Επιστημών Τροφίμων
Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Τρόποι Επικοινωνίας (Ημέρες/Ώρες) Τμήμα Προπτυχιακές Σπουδές Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μεταπτυχιακά στο εξωτερικό  Προοπτική Απασχόλησης στην Ειδικότητα 
Ειρήνη Στρατή Λέκτορας Εφαρμογών Ημέρες & Ώρες γραφείου              Πέμπτη 12:00 – 14:00 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων  
Ανθιμία-Αικατερίνη Μπατρινού Λέκτορας Εφαρμογών Ημέρες & Ώρες γραφείου                  Τρίτη 12:00 – 14:00
_ _ _ Επιστημών Οίνου, Αμπέλου & Ποτών        

 

                                                                                                                  Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών & Πολιτισμού
Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Τρόπος Επικοινωνίας (Ημέρες/Ώρες) Τμήμα Προπτυχιακές Σπουδές Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μεταπτυχιακά στο εξωτερικό Προοπτική Απασχόλησης στην Ειδικότητα
_ _ _ Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας        
_ _ _ Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής        
_ _ _ Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης        
_ _ _ Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών