Για ενημερωτικούς λόγους, παρακαλούμε συμπληρώστε κατά την είσοδό σας στη σελίδα το έντυπο καταγραφής στοιχείων 

Το φωτογραφικό υλικό που έχει αναρτηθεί στη σελίδα του Τμήματος έχει προέλθει από δημοσιοποιημένες εργασίες φοιτητών του Τμήματος Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών και συγκεκριμένα από την Περιοδική Έκδοση IRIS. Επίσης  υλικό έχει χρησιμοποιηθεί και από την ηλεκτρονική διεύθυνση pexels.com, η οποία επιτρέπει την ελεύθερη χρήση των αναρτημένων εικόνων.