Έντυπο

Σε περίπτωση που επιθυμείτε συνεδρία για θέματα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας & Προσανατολισμού, θα πρέπει να διαβάσετε προσεχτικά την ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείται, να επιλέξετε το σχετικό πεδίο και στη συνέχεια να συμπληρώσετε τα πεδία με τα προσωπικά σας στοιχεία καθώς και να προσδιορίσετε τον λόγο που επιθυμείτε Τηλεσυμβουλευτική (μπορείτε να επιλέξετε έναν ή περισσότερους λόγους ή να καταγράψετε το αίτημά σας στο κενό πεδίο, όπως εσείς επιθυμείτε).  

  • Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας MS Teams και απαιτείται ο απαραίτητος εξοπλισμός για την υλοποίησή τους (κάμερα, μικρόφωνο, σύνδεση στο διαδίκτυο).
  • Για ατομικές συνεδρίες πρέπει να προηγηθεί προγραμματισμένο ραντεβού μέσω πλατφόρμας του ιδρύματος, στην οποία δηλώνετε την ημέρα και την ώρα που επιθυμείτε (εφόσον είναι διαθέσιμες). Στην περίπτωση που έχετε προγραμματίσει ήδη μια συνάντηση και επιθυμείτε και επόμενη συνεδρία μπορείτε μετά και από συνεννόηση με τον υπεύθυνο της συνεδρίας σας να μπείτε ξανά στην πλατφόρμα των ραντεβού και να επιλέξετε νέα ημέρα και ώρα συνάντησης.
  • Η χρονική διάρκεια των ατομικών συνεδριών είναι συνήθως 50΄, εκτός εάν έχει προηγηθεί ειδικός προγραμματισμός, με τη σύμφωνη γνώμη σύμβουλου-συμβουλευόμενου/νης.
  • Σε περίπτωση κωλύματος και τα δύο μέρη οφείλουν να ενημερώσουν εγκαίρως αλλήλους, με μεταξύ τους επικοινωνία (μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της πλατφόρμας MS Teams synedriespada@uniwa.gr).
  • Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να χρησιμοποιούν το ιδρυματικό τους email, τόσο στη συμπλήρωση του εντύπου που ακολουθεί όσο και στην επικοινωνία τους με τους υπεύθυνους Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας. Οι απόφοιτοι μπορούν να κάνουν χρήση του προσωπικού τους email. 
  • Εάν παρουσιαστεί αδικαιολόγητη ή επαναλαμβανόμενη απουσία του/της συμβουλευόμενου/νης από προγραμματισμένη συνεδρία, μπορεί να διακοπεί η παροχή της υπηρεσίας.
  • Σε κάθε περίπτωση η υπηρεσία Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας αποβλέπει στην υποστήριξη των φοιτητών/φοιτητριών και αποφοίτων του Ιδρύματος και λειτουργεί με εμπιστευτικότητα, διαφυλάσσοντας το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και γνωστοποιεί προς όλους τους/τις συμμετέχοντες ότι δεν επιτρέπεται η μαγνητοφώνηση/μαγνητοσκόπηση των συνεδριών καθώς και η κοινοποίηση στοιχείων και πληροφοριών. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η υπηρεσία θα διακόπτεται. Δεδομένα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από το ίδρυμα και μόνο για στατιστικούς λόγους, χωρίς περαιτέρω πρόσβαση σε προσδιοριστικά στοιχεία ταυτότητας.   

Μετά την ολοκλήρωση και υποβολή του Εντύπου Καταγραφής Στοιχείων θα σας αποσταλεί σχετικός σύνδεσμος της πλατφόρμας των ραντεβού, ώστε να προγραμματίσετε τη συνεδρίας σας.