Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Σπουδών έτους 2020-21, Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη